چه احمدی نژاد چه رئیسی چه روحانی چه خاتمی چه رفسنجانی چه و ... بلاخره روزی امید داریم کسی همانند شهید رجایی می آید و عدالت را در کشور ایجاد میکند...
و کشور را به اوج قدرت سیاسی و اقتصادی می رساند...

ان شاء الله...